Роман за Розата
От авторите:


Посвещаваме този проект на РОЗИТЕ,
Защото са родени от морето...
Ако това не е достатъчно –
Защото са толкова вдъхновяващи
И ако и това не е достатъчно –
Посвещаваме този проект на хората, които в този технологичен
и забързан свят все още могат да си спомнят, че има и красиви рози.

Екипът на Инвестиционно строителна група АСПЕКТИ